آگهی‌های استخدام در پردیس، جاجرود، کمرد، خرمدشت و بومهن

آگهی‌های استخدام در پردیس، جاجرود، کمرد، خرمدشت و بومهن

شرکت تولیدی معتبر واقع در بومهن خانم جهت منشی مدیرعامل مسلط به کامپیوتر و آشنابه امور اداری آقاجهت حسابداری انبار مسلط به کامپیوتر و برنامه سپیدار همکاران سیستم
۷۶۲۲۷۰۰۰

به تعدادی رویه کوب و کلاف ساز ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم (محدوده کمرد – جاجرود)
۷۶۲۳۴۸۶۱    ۰۹۱۰۸۸۴۴۹۹۸

کباب پز ماهر کارگر ساده و سالن کار جهت رستوران شهر جدید پردیس
۰۹۳۹۷۰۰۶۵۴۳

به چند نفر برشکار  مونتاژکار  نصاب MDF حرفه ای جهت کار در کارخانه نیازمندیم (منطقه صنعتی کمرد)
۰۹۱۲۴۸۴۱۱۵۸

به یک مهندس رنگ جهت کار در کارخانه رنگ سازی در «منطقه صنعتی کمرد» نیازمندیم

۷۶۲۶۴۳۲۷

حسابدار با حداقل ۳ سال سابقه کار پیمانکاری جهت کار در شهرک آئینه ورزان دماوند با امکانات ویژه نیازمندیم
۰۹۳۵۷۰۵۷۵۱۵   ۷۶۳۵۳۴۱۰

به تعدادی خانم و آقا جهت کار در بوفه دانشگاه نیازمندیم (محدوده رودهن)
۰۹۱۹۷۵۱۳۱۲۱

مرکز اعصاب و روان مژده واقع در منطقه پردیس جهت تکمیل کادر درمانی خود به یک نفر کاردمانگر با تجربه به صورت پاره وقت نیازمند است.

تلفن تماس:

 ۰۹۱۰۲۱۰۷۸۸۴

سالن کار ماهر و کارگر ساده جهت رستوران  شهر جدید پردیس
۰۹۱۹۴۲۴۶۸۳۳

فروشنده مبلمان آقا با تجربه  ساکن پردیس نیازمندیم
۰۹۱۲۶۷۹۸۶۵۰

نجار ماهر و نیمه ماهر و منبت کار ماهر  محدوده جاجرود نیازمندیم
۰۹۱۲۲۹۵۱۵۱۰

 به تعدادی نجار ماهر و  رویه کوب بابیمه و حقوق مکفی درمنطقه جاجرود نیازمندیم
۰۹۱۲۱۲۵۳۹۵۳ – ۷۶۲۱۱۶۳۵

کارشناس تولید مکانیک صنایع ساخت و تولید محدوده بومهن (خرمدشت) نیازمندیم
ersalrezome@gmail.com

مهندس پلیمر گرایش رنگ و رزین  جهت رنگ سازی و فرمولاسیون در  کارخانه  منطقه جاجرود (کمرد)  ۷۶۲۶۴۳۲۷

یک نفر حسابدار با ۴ الی ۶ سال سابقه کاری جهت کار در یک شرکت تولیدی محدوده جاجرود
۰۹۱۲۴۳۴۲۴۳۱

به یک آشپز جهت کار در  تهیه غذا نیازمندیم   (محدوده جاجرود – خرمدشت)

۰۹۹۰۷۰۰۵۰۱۵

یک نفر فروشنده مبل  جهت نمایشگاه مبلمان جاجرود کمرد
تماس کارگزيني ۷۶۲۶۶۶۷۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن